2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 66 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.57.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.11.2020 r.

                       
              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.11.2020 r. decyzji Nr 66, znak: RZP.6733.57.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (lokalnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 92/8, 92/6, 44/1, 91/12 w miejscowości Szubin Wieś.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
           

metryczka


Wytworzył: Agata Zarzycka (13 listopada 2020)
Opublikował: Agata Zarzycka (16 listopada 2020, 13:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142