2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.63.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.11.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Dachowski z dnia 23.10.2020 r., (wpływ 23.10.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie dziełek nr 3002/20, 114/83, 114/94 w miejscowości Kołaczkowo.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 listopada 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 listopada 2020, 10:45:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140