2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.62.2020)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.10.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z dnia 06.10.2020 r., (wpływ 12.10.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na odcinku: od stanowiska 97/16 w  miejscowości Wąsosz - do stanowiska nr 97/27 w miejscowości Żędowo, wraz z jej powiązaniem z istniejącą stacją transformatorową w miejscowości Wąsosz, w ramach przebudowy napowietrznej linii SN Szubin - Wolwark w miejscowości Wąsosz, na terenie działek 34/1, 25/2, 26/3, 25/1 w miejscowości Żędowo oraz działek nr 340, 293/2, 293/1, 155/5, 155/7, 208/12 w miejscowości Wąsosz.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 października 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 października 2020, 09:48:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210