2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.56.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.09.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marka Patela reprezentujący firmę P.U.P.R.E. „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 7, pełnomocnika Gminy Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 z dnia 17.09.2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 29/2 w miejscowości Szubin.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 września 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (6 października 2020, 07:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177