2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.54.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.09.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Dachowski z dnia 21.08.2020 r., (wpływ 07.09.2020 r., uzupełnienie wniosku 21.09.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie dziełek nr 114/45, 142, 113, 132/1, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 168/2 w miejscowości Kołaczkowo.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 września 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 września 2020, 14:34:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214