2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 50 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.39.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.09.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.09.2020 r. decyzji Nr 50, znak: RZP.6733.39.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 439/6, 439/7, 439/9 w miejscowości Zamość.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (9 września 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 września 2020, 09:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186