2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 38 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.25.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.08.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 24.08.2020 r. decyzji Nr 38, znak: RZP.6733.25.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie drogi gminnej na terenie działek nr 36/7 i 36/6 w miejscowości Zazdrość, w celu poszerzenia publicznej drogi gminnej działka nr 168/2 w miejscowości Kołaczkowo.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (1 września 2020, 07:58:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177