2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.49.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.08.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mariusz Dolewski, reprezentujący firmę Zakład Produkcyjno-Usługowy Leszek Leszczycki z siedzibą w Krobia przy ul. Kalinowa 6, 87-162 Krobia, z dnia 18.08.2020 r., (wpływ: 20.08.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) dn 90 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 13/3, 162/3, 162/6 w miejscowości Wolwark.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 sierpnia 2020, 11:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229