2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 35 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.19.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.08.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.08.2020 r. decyzji Nr 35, znak: RZP.6733.19.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 233/1, 276, 277/18, 277/2, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 277/14, 277/15, 277/16, 277/17 w miejscowości Małe Rudy.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 sierpnia 2020, 14:25:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464