2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.45.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.08.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Agata Świeżewska repezentującą firmę BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Agata Świeżewska z siedzibą w Osielsku przy ul. Bałtycka 43, 86-031 Osielski, z dnia 06.08.2020 r., (uzupełnienie wniosku: 14.08.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu śr/c na terenie dziełek nr 194/1, 196, 197, 208/1 w miejscowości Szubin Wieś. 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (18 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 sierpnia 2020, 12:20:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229