2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.19.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.08.2020 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 233/1, 276, 277/18, 277/2, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 277/14, 277/15, 277/16, 277/17 w miejscowości Małe Rudy, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (7 sierpnia 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (13 sierpnia 2020, 10:12:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311