2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.41.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.07.2020 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Aleksander Michalski,  z dnia 14.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo – pomiarowych wraz z rozbiórką części istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie  działek nr 54, 56/2, 311, 56/4, 3068/1, 58, 59, 64, 60/3, 60/4, 71/2, 3077/7, 61 w miejscowości Niedźwiady oraz na terenie działki  nr 128 w miejscowości Samoklęski Duże.

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (24 lipca 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (4 sierpnia 2020, 14:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254