2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.30.2020)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.06.2020 r.
 
     Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marka Patela reprezentującego firmę P.U.P.R.E. „ELTELMAR” Marek Patela reprezentującego firmę P.U.P.R.E. „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 7, działającego w imieniu Gminy Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 z dnia 23.06.2020 r., (wpływ 24.06.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nr 17, 19, 20/1, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8 w miejscowości Stary Jarużyn.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 czerwca 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (30 czerwca 2020, 14:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293