2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.28.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.06.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Jakubowski reprezentujący firmę ERGOPROJEKT  z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz z dnia 17.06.2020 r. (wpływ: 22.06.2020), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 44/1, 91/13, 92/6, 92/8 w miejscowości Szubin Wieś.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 czerwca 2020, 12:28:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326