2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.24.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.06.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2029 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jakub Burzyński z dnia 04.06.2020 r., (wpływ 05.06.2020 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową na terenie działek nr 2304, 127/2 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 czerwca 2020, 12:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293