2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.22.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.06.2020 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Katarzyna Paszkowska prowadząca działalność pod nazwą: "KP-PROJEKT" PRACOWNIA PROJEKTOWA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 24/17, reprezentująca: Zakład Produkcyjno- Usługowy Leszek Leszczycki ul. Kalinowa 6, 87-162 Krobia z dnia 02.06.2020 r., (wpływ 04.06.2020 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE wraz z przyłączami gazowymi ś/c dn32PE do budynków mieszkalnych na terenie działek 2303, 2302, 2297 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 czerwca 2020, 11:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278