2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.10.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.05.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.05.2020 r. decyzji Nr 23, znak: RZP.6733.10.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 35/3, 36/3, 38 w miejscowości Zalesie.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 czerwca 2020, 10:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367