2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.13.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.06.2020 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wydaniu decyzji z dnia 01.06.2020r. decyzja nr 24, znak: RZP.6733.13.2020 o umorzeniu postępowania w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie:
·         sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 8/3, 27/3, 1/18 w miejscowości Kowalewo oraz działek nr 49/4, 15/5, 15/7 w miejscowości Słupy,
·          sieci kablowej elektroenergetycznej  nn 0,4 kV na terenie działek nr 49/4, 15/5, 15/7 w miejscowości Słupy, oraz
·          stacji transformatorowej na terenie działki nr 1/18 w miejscowości Kowalewo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (1 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 czerwca 2020, 09:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249