2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.06.2020 r.

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 194/3, 194/4, 194/6, 194/1, 208/1 w miejscowości Szubin Wie, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 czerwca 2020, 09:36:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263