2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.21.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.05.2020 r.
 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Tomasza Dachowskiego reprezentującego firmę EL-SCAN Tomasz Dachowski z siedzibą w Mogilnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Starzeszyńskiego 58 z dnia 18.05.2020 r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV na terenie działek nr 555/22, 589/2, 625/11, 625/27 w miejscowości Rynarzewo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (28 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 maja 2020, 14:23:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476