2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.20.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.05.2020 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Jan Skuza, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Patela, reprezentujący firmę P.U.R.E. „ELTELMAR” Matek Patela z siedzibą w Szubinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 89-200 Szubin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV nwraz z budową  stacji transformatorowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 1/18 w miejscowości Kowalewo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 maja 2020, 13:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307