2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.3.2020)OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.05.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.05.2020 r. decyzji Nr 20, znak: RZP.6733.3.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz szafami kablowymi na terenie działek nr 1315/4, 1308/3, 127/2, 700/5, 1137/2, 2413, 742/2, 743/1 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 411, 363/2, 416/5, 363/1, 416/1 w miejscowości Smolniki.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, w godz. pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 52 391 07 79 lub 52 391 07 69.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (13 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 maja 2020, 07:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271