2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.17.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 08.05.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marek Patela z dnia 30.04.2020 r., (wpływ 04.04.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 397/17, 397/14, 397/20, 397/8, 385, 405 w miejscowości Smolniki.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (8 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 maja 2020, 07:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323