2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.7.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.05.2020 r.

                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.05.2020 r. decyzji Nr 19, znak: RZP.6733.7.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 386/6, 386/13, 385 w miejscowości Tur.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (4 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 maja 2020, 17:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418