2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.8.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.05.2020 r.

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym na terenie działek nr 631, 634, 635/3 oraz 637/2 w miejscowości Królikowo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 maja 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (6 maja 2020, 08:09:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222