2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.13.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.04.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Jan Skuza, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Patela, reprezentujący firmę P.U.R.E. „ELTELMAR” Matek Patela z siedzibą w Szubinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 89-200 Szubin, z dnia 02.04.2020 r. (wpływ: 03.04.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie:
·          sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 8/3, 27/3, 1/18 w miejscowości Kowalewo oraz działek nr 49/4, 15/5, 15/7 w miejscowości Słupy,
·          sieci kablowej elektroenergetycznej  nn 0,4 kV na terenie działek nr 49/4, 15/5, 15/7 w miejscowości Słupy, oraz
·          stacji transformatorowej na terenie działki nr 1/18 w miejscowości Kowalewo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 kwietnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (16 kwietnia 2020, 09:59:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263