2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.12.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.04.2020 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marek Patela, reprezentujący firmę P.U.R.E. „ELTELMAR” Matek Patela z siedzibą w Szubinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 89-200 Szubin. Adres do korespondencji ul. Bema 2J 89-200 Szubin z dnia 02.04.2020 r. (wpływ: 03.04.2020 r.),w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 43, 48/4, 48/5 w miejscowości Dąbrówka Słupska.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 kwietnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (16 kwietnia 2020, 09:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301