2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.11.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.04.2020 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jakub Mierzyński z dnia 25.03.2020 r., (wpływ 01.04.2020 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki 1687/2 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 kwietnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 kwietnia 2020, 13:10:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258