2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.2.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.04.2020 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 06.04.2020 r. decyzji Nr 14, znak: RZP.6733.2.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 20/2, 27/6, 27/8 w miejscowości Rynarzewo.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (6 kwietnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (10 kwietnia 2020, 12:24:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248