2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.78.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.02.2020 r.
                       

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.02.2020 r. decyzji Nr 10, znak: RZP.6733.78.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 48/8, 48/10, 48/15 oraz 49/1 w obrębie geodezyjnym Zamość, miejscowość Nadkanale.
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (21 lutego 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 lutego 2020, 15:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191