2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o zmianie wniosku w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.80.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.02.2020 r.

 
             W nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Szubina z dnia 20.12.2019 r., znak: RZP.6733.80.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 266/2 i 266/1 w miejscowości Szkocja zawiadamia się, o dokonanej w dniu 11.02.2020 r., przez Inwestora, zmianie przedmiotowego wniosku z dnia 13.12.2019 r., w zakresie terenu planowanej inwestycji i obszaru jej oddziaływania.
 
            W związku z powyższym, działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że  przedmiotowe postępowanie dotyczy ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 266/2  w miejscowości Szkocja.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (17 lutego 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 lutego 2020, 14:59:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176