2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.70.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.02.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.02.2020 r. decyzji   Nr 7, znak: RZP.6733.70.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupem oświetleniowym na terenie działek nr 256, 353/2, 241/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska.
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (11 lutego 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lutego 2020, 11:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236