2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.3.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.01.2020 r.

 
       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Gołota z dnia 20.01.2020 r., (wpływ 22.01.2020 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi oraz szafami kablowymi  na terenie działek nr 1315/4, 1308/3, 127/2, 700/5, 1137/2, 2413, 742/2, 743/1 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 411, 363/2, 416/5, 363/1, 416/1 w miejscowości Smolniki.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 stycznia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lutego 2020, 11:01:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309