2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.361.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.01.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.01.2020 r. decyzji Nr 14, znak: RZP.6730.1.361.2019 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 227/50 w miejscowości Szkocja.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (20 stycznia 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (21 stycznia 2020, 08:36:34)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (22 stycznia 2020, 14:23:36)
Zmieniono: pop. lit.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228