2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.73.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.01.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.01.2020 r. decyzji nr 4, znak: RZP.6733.73.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 155/6, 155/17, 155/10, 155/8, 155/12, 155/13 w miejscowości Żędowo.
 
      Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (20 stycznia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 stycznia 2020, 12:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241