2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.74.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.01.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.01.2020 r. decyzji Nr 3, znak: RZP.6733.74.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN z liniami kablowymi SN 15kV i demontażem linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 231/7, 231/38, 231/44, 208/1 w miejscowości Szubin Wieś.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (14 stycznia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 stycznia 2020, 12:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233