Miejscowy plan - gazociąg Ciężkowo, Retkowo, Wrzosy

Miejscowy plan - gazociąg Ciężkowo, Retkowo, Wrzosy

Informacja o przyjęciu uchwały Nr XXXI/274/21 z dnia 25 marca 2021 r. Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

  Obwieszczenie BURMISTRZA SZUBINA                 Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.

Szubin, dnia 12.11.2019 r. PP.6721.1.2019   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania:   prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.

Szubin, dnia 12.11.2019 r.   PP.6721.1.2019     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia:   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach [...]

metryczka