Miejscowy plan - terem między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie

Miejscowy plan - terem między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o uchwale Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin

Szubin, dnia 22.04.2022 r. PPiZD.6721.3.2019   Obwieszczenie BURMISTRZA SZUBINA                 Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

             Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z podjętą [...]

metryczka