Miejscowy plan - dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie

Miejscowy plan - dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin

Obwieszczenie BURMISTRZA SZUBINA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin.

Szubin, dnia 20.12.2019 r. Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania:   prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia:   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Sz [...]

metryczka