[OŚiR.6220.14.2019]

[OŚiR.6220.14.2019]

Zawiadomienie o wydanej decyzji huta szkła w Turze

OśiR.6220.14.2019 Szubin, 2019-05-16     Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OŚiR.6220.14.2019                                      &nbs [...]

metryczka