[OŚiR.6220.10.2018]

[OŚiR.6220.10.2018]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.10.2018 Szubin, 2019-05-08   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.10.2018                                      &nbs [...]

metryczka