Miejscowy plan - dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie

Miejscowy plan - dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szubin, dnia 08.01.2021 r. PPiZD.6721.4.2018     Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin     [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina [...]

metryczka