Miejscowy plan - dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie

Miejscowy plan - dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przyjęciu uchwały z dnia 30 września 2021 r. Nr XXXVII/323/21

Obwieszczenie BURMISTRZA SZUBINA              Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szubin, dnia 08.01.2021 r. PPiZD.6721.4.2018     Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin     [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina [...]

metryczka