2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.75.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
27.12.2019 r.

         
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 223/6, 223/8, 223/9, 224, 317 w miejscowości Małe Rudy, przez:
  
1.Starostę Nakielskiego- postanowienie znak: WWA.670.2.6.2019.EP. z dnia 10.12.2019r. (wpływ: 13.12.2019r.)
2.Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego- postanowienie znak: ZKPPT.7637.487.2019 z dnia 17.12.2019 r. (wpływ: 20.12.2019r.)
3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1193.2019.JC z dnia 18.12.2019r. (wpływ: 23.12.2019r.)

 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (27 grudnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 grudnia 2019, 14:35:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135