2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 79 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.65.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.12.2019 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.12.2019 r. decyzji   Nr 79, znak: RZP.6733.65.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 168/2 i 137/5 w miejscowości Kołaczkowo oraz działki nr 36/6 w miejscowości Zazdrość.
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (20 grudnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 grudnia 2019, 14:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151