2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.73.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
20.12.2019 r.
         

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 155/6, 155/17, 155/10, 155/8, 155/12, 155/13 w miejscowości Żędowo, przez:
 
 
1.     Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.21.14.2019.TZ., z dnia 05.12.2019.2019r.(wpływ:10.12.2019r.)
2.    Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy- postanowienie znak: WST.612.1.530.2019.KMR, z dnia 04.12.2019r. (wpływ: 04.12.2019r.)
 
 
    Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (20 grudnia 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (23 grudnia 2019, 08:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116