2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.71.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.12.2019 r.
        
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu, w dniu 16.12.2019 r., przez Burmistrza Szubina, postanowienia w sprawie zawieszenia, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Antoni Lipiński, z dnia 16.12.2019 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV ze złączami kablowymi ZK/SN na terenie działek nr  3202/2; 3202/6; 3233/1; 3233/2; 3233/3; 3233/4; 3234/2; 3270/1; 3270/2; 3271/2; 3271/4; 3257; 205; 206; 35/1; 37/1; 78/1; 101/1; 437; 438/1; 442; 443/1; 444/10; 445/2; 446/1; 446/2; 447/1; 447/2; 452/1; 453; 592/1; 597/1 oraz demontażu istniejących linii napowietrznych SN 15 kV na terenie działek nr 3202/2; 3202/6; 3270/1; 3270/2; 3270/3; 3271/2; 3271/4; 3272/1;3257; 3256/5; 3233/1; 3233/2; 3233/3; 3233/4; 3234/2; 205; 437; 438/1; 438/8; 438/9; 438/10; 438/11; 438/12; 438/13; 438/15; 439/2; 439/6; 439/7; 439/8; 439/9; 439/5; 440/4; 440/5; 440/6; 440/7; 440/8; 440/10; 442; 443/1; 444/1; 444/4; 444/9; 444/10; 445/3; 445/4; 445/5; 453; 597/1; 592/1; 78/1; 101/1; 104; 35/1; 37/1 w miejscowości Zamość, gmina Szubin, do czasu uzgodnienia przebiegu projektowanej inwestycji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu.
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (16 grudnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 grudnia 2019, 09:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114