2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 456 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.308.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.12.2019 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.12.2019 r. decyzji Nr 456, znak: RZP.6730.1.308.2019 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku rekreacyjnego na terenie działki nr 101/36 w miejscowości Mąkoszyn.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (18 grudnia 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (19 grudnia 2019, 08:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109