2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 77 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.62.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.12.2019 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.12.2019 r. decyzji nr 77, znak: RZP.6733.62.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na terenie działek nr 369/1 i 249 w miejscowości Tur.
 
              Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 grudnia 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (17 grudnia 2019, 08:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110