2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.68.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.12.2019 r.

         
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działki nr 25 w miejscowości Samoklęski Małe, przez:
  
1.Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-           postanowienie  znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.214.2019.MG.TZ z dnia 27.11.2019 (wpływ: 02.12.2019)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 grudnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (4 grudnia 2019, 14:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127