2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.361.2019)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
03.12.2019 r.
         
            Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 227/50 w miejscowości Szkocja przez:
 
 
1.    Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.RPP.611.1039.2019.KB-N z dnia 20.11.2019 r. (wpływ: 27.11.2019 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (3 grudnia 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (3 grudnia 2019, 12:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103